×
×

 

Misja

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wesoły Autobus" przygotowuje dzieci do samodzielnego życia życzliwym i otwartym środowisku budowanym na wzajemnym szacunku  i zaufaniu.

Naszą misję realizujemy przez:

  • rozwijanie i wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości oraz wartości innych istnień i wszystkiego, co nas otacza
  • pomaganie dziecku w osiągnięciu samodzielności w działaniu i myśleniu
  • wspieranie dziecka w budowaniu relacji z innymi ludźmi, opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji
  • wzmacnianie w każdym dziecku pragnienia do doskonałości we wszystkim, co robi
  • zaspokajanie potrzeby ciekawości, twórczości i wyobraźni drzemiącej w każdym z nas
  • wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości, takich jak: uczciwość, szczerość, odpowiedzialność, empatia, współczucie, życzliwość, spokój, serdeczność, szacunek do siebie i innych, troska o innych