×
×

 

Zajęcia dodatkowe

Celem zajęć dodatkowych jest rozszerzenie oferty dla chętnych przedszkolaków.

Szachy

Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.
Paul Morphy

Szachy uczą logicznego i konstruktywnego myślenia, rozwijają aktywność twórczą dziecka, poprawiają pamięć, koncentracje, wyobraźnię przestrzenną i podzielność uwagi, wyrabiają w dziecku takie cechy jak systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość, samodyscyplinę, a także uczą poszanowania przeciwnika, wychowują i bawią.

Taniec

Taniec klasyczny (balet) stanowi podstawę dla ciała tancerza. Przy okazji jest fantastyczną zabawą, która może przerodzić się w pasję dziecka. Na wczesnym etapie koncentruje się na wypracowaniu poczucia rytmu, elegancji ruchu, plastyczności i gibkości ciała. Celem zajęć jest przekazanie podstaw tańca klasycznego w jak najciekawszej formie, nie zapominając o dobrej zabawie.

Zajęcia plastyczne

Działania plastyczne oferują wiele ciekawych form, poprzez które dziecko może wyrazić siebie, swoją wrażliwość, stany emocjonalne, uczucia. Usuwają u dziecka zahamowania, poczucie niepewności, uczą wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Dzieci czerpią ogromną przyjemność z działań plastycznych, które niesamowicie rozwijają ich kreatywność, twórczość, umiejętności motoryczne.

Zajęcia plastyczne mają na celu:

 • doskonalenie motoryki małej
 • pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu
 • kształtowanie aktywności myślowej
 • pobudzanie wyobraźni
 • wyzwalanie inicjatywy twórczej
 • kształtowanie osobowości oraz wzbogacanie przeżycia
 • rozszerzanie horyzontów myślowych i rozbudzanie potrzeby obcowania z dziełami sztuki
 • daje zadowolenie i radość płynącą, z wiary we własne siły, możliwości twórcze
 • uczy współistnienia w zespole.

„Mądre główki” – zajęcia rozwijające twórcze myślenie z elementami eksperymentowania

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko.”
J. A. Komeński

Twórczość jest cechą wszystkich ludzi, szczególnie zaś dzieci i mogłaby się uwalniać spontanicznie, gdyby nie była hamowana przez liczne przeszkody. Twórczość pomaga dziecku w społecznej adaptacji, daje możność wyładowania się, pocieszenia w trudnościach, wymaga ona jednak posiadania minimum wiedzy i umiejętności, które dziecko przyswaja w trakcie uczestniczenia w zajęciach twórczych.
Zajęcia twórcze z elementami eksperymentowania:

 • rozwijają samowiedzę (pomagają usystematyzować i pogłębić wiedzę dziecka)
 • rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów
 • stymulują pomysłowość i oryginalność
 • kształtują umiejętności współdziałania w grupie
 • rozwijają ekspresję twórczą
 • kształtują zaradność
 • pobudzają twórcze obserwowanie świata.