×
×

 

Opieka specjalistów

Psycholog

Pani psycholog obserwuje dzieci w grupie podczas zajęć i zabawy. W razie jakichkolwiek problemów przekazuje informacje rodzicom oraz udziela odpowiednich porad.  Z psychologiem rodzice mogą  spotkać się podczas dni otwartych organizowanych w przedszkolu raz w  miesiącu.

Logopeda

Pani logopeda prowadzi zajęcia grupowe, które obejmują ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego, zabawy korygujące wady wymowy, poszerzanie słownika dzieci oraz diagnozę logopedyczną.