×
×

 

Cel edukacji w przedszkolu „Wesoły Autobus”

Działalność dydaktyczna naszej naszego przedszkola opiera się na integracji rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego dzieci, a głównym założeniem naszej pracy jest osiągnięcie przez przedszkolaki dojrzałości szkolnej. Pragniemy rozwijać w małych ludziach  samodzielność, kreatywność, pracowitość, koncentrację, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, empatię, umiejętność rozpoznawania własnych emocji i rozwiązywania problemów, a przez poznawanie różnych ludzi, krajów, języków, kultur i zwyczajów tolerancję i ciekawość świata.

Program, który realizuje przedszkole „Wesoły Autobus” jest zgodny z nową podstawą programową

Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Inne programy

Praca w naszym przedszkolu dodatkowo wzbogacana jest także elementami innych programów:

  • „Metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne mającej na celu stworzenie Dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia siły i sprawności, współdziałania z drugą osobą
  • Pedagogiki zabawy Klanza, której celem jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie
  • „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, która obejmuje następujące zakresy tematyczne: orientacja przestrzenna, kształtowanie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności mierzenia, klasyfikacja, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, układanie i rozwiązywanie zadań, konstruowanie gier
  • Metody gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, Batti Strauss - zabawy, ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne połączone z muzyką i instrumentami
  • „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, której celem jest usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, ruchowego, kształtowanie lateralizacji i orientacji, koordynowanie czynności słuchowo – ruchowych
  • Elementy pedagogiki Marii Montessori

Codziennie bawimy się na świeżym powietrzu

Jak tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci korzystają z ogrodu i placu zabaw. Bo ruch to zdrowie, a pobyt na dworze hartuje!

Zaczarowany świat UNESCO

Od września 2012 roku „Wesoły Autobus” obrał kurs: UNESCO, a mianowicie rozpoczęliśmy program pilotażowy, który ma na celu przybliżyć nas  do idei i założeń, jakie promuje ta Organizacja. Pragniemy dołączyć do grona placówek oświatowych, które mają  zaszczyt współpracować z UNESCO (ASPnet).

Program realizujemy prowadząc różnego rodzaju zajęcia według kalendarza imprez proklamowanych przez UNESCO. Organizujemy między innymi Międzynarodowy dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Pokoju czy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Palcem po mapie

W naszym przedszkolu organizujemy „wycieczki” do rożnych krajów.
Poznajemy mapę kraju, zwyczaje, flagę, położenie na mapie świata. Gotujemy charakterystyczne potrawy, rozmawiamy o zwyczajach i sporcie. Dzieci poznają literaturę, muzykę, taniec, sztukę klasyczną i użyteczną. Nie zapominamy także o naszym kraju!

Codziennie czytamy

Ważnym aspektem naszej działalności jest zachęcanie najmłodszych do obcowania z literaturą dziecięcą. Wszyscy wiemy o tym, że czytanie rozwija wyobraźnię, uczy koncentracji, kształtuje osobowość, ale nieraz trudno nam, rodzicom, znaleźć czas i siłę, aby codziennie, choć kilka minut, poczytać Dziecku. Pomimo to, że czytanie w przedszkolu nigdy nie będzie dla Dziecka tak samo przyjemne jak czytanie z mamą i tatą, zapewniamy naszym przedszkolakom to „obowiązkowe” dwadzieścia minut czytania każdego dnia. Nasze działania wsparte są współpracą z Fundacją XXI wieku „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Program ekologiczny

Program ekologiczny wychowuje nasze dzieci w poczuciu jedności i pokoju ze środowiskiem. Nasze dzieci uświadamiane są o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą rozwój motoryzacji i przemysłu, a także jak wiele niebezpieczeństw niesie dla środowiska niesegregowanie odpadów – niektóre można powtórnie wykorzystać a nie zaśmiecać naszą planetę. Nasze przedszkolaki segregują śmieci mając odpowiednie pojemniki na plastik, papier oraz inne odpady. Mówimy  dzieciom jak bardzo potrzebne są zielone rośliny oraz niektóre zwierzęta rozkładające odpady biologiczne i dające nawóz dla roślin. Dzieci zagospodarowują także surowce wtórne wykorzystując je na zajęciach plastycznych, poznając właściwość różnych materiałów, rozwijając przy tym wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne.